224 219 484
      Mezinárodní zkoušky E-shop online jazykových zkoušek LC Informace o zkoušce

Mezinárodní jazykový certifikát získaný z pohodlí domova?
To vám nabízí nejmodernější zkoušky z angličtiny LanguageCert Online Exams.
Zkoušku snadno koupíte na tomto e-shopu a složíte ji distančně. Zkoušky vám nabízí Glossa - škola jazyků, akreditované zkušební centrum LanguageCert. Prestižní jazykové certifikáty LanguageCert jsou uznávány v britském i českém vzdělávacím systému, stejně jako ve firmách a institucích v EU i v řadě dalších států světa. Chcete vědět víc o jazykových zkouškách a naší jazykové škole? Pak přejděte na naše stránky.

Zkouška:
LanguageCert International ESOL B1 Achiever
Cena:
1380

LanguageCert International ESOL B1 Achiever (Online Proctored Exam)
Mezinárodně uznávaná online zkouška z angličtiny pro středně pokročilé studenty na úrovni B1.
Testuje poslech, čtení a psaní na snadno pochopitelných testových úlohách vycházejících z běžné komunikace. Nevyžaduje proto zvláštní zkouškovou přípravu.
Fungujete běžně online? Pak je tato zkouška právě pro vás:

Obsah zkoušky
Zkouška ESOL B1 Achiever má délku 2h 40min. Začíná poslechem (Listening), poté následuje čtení a psaní (Reading & Wiriting). Část Listening a část Reading ověřují porozumění různým textům. Obě části jsou rozděleny 4 úlohy. Část Writing ověřuje vyjadřovací schopnosti při psaní 2 souvislých textů. Znalost gramatiky a slovní zásoby je ověřována v kontextu, zkouška nezahrnuje specifické úlohy pro jejich testování.

Volba úrovně zkoušky
Pro úspěšné složení zkoušky stačí zvládat komunikativně požadovanou úroveň B1 (středně pokročilý). Absolventům našich kurzů doporučujeme zkoušku skládat po dosažení úrovně 5 či vyšší. Pro rychlou orientaci, zda máte dostatečnou úroveň, využijte náš online test.

Uznávání v ČR a zahraničí
Zkouška je uznávána státními i soukromými institucemi v ČR i zahraničí. Je zařazena do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT a slouží jako doklad o jazykové způsobilosti stupně 2. Má významné postavení ve Velké Británii – je akreditována Ofqual a dalšími britskými vzdělávacími institucemi. Díky navázání na tradici City & Guilds jsou zkoušky LanguageCert International ESOL a Spoken ESOL uznávány řadou vysokých škol v ČR i v Evropě. Zkoušky LanguageCert International ESOL a Spoken ESOL B1-C2 jsou rovněž schváleny MŠMT jako náhrada profilové části maturitní zkoušky.

Technické vybavení pro zkoušku
LanguageCert Online zkouška je celosvětově unikátní – využívá vlastní, zabezpečený zkouškový software ExamShield, který si účastník zkoušky nainstaluje na svůj počítač. Ke zkoušce pak stačí klidná místnost, vlastní počítač nebo notebook se stabilním internetovým připojením, webová kamera, sluchátka s mikrofonem a mobilní telefon v tichém režimu s číslem uvedeným ve vašem profilu (umožňuje telefonicky kontaktovat kandidáta, kdyby došlo k technickým obtížím). Před zkouškou se identifikujete svým občanským průkazem. Zkouškou kandidáta provádí školený dohlížitel (Proctor).

Rezervace termínu zkoušky
Po objednání zkoušky obdržíte na vámi uvedenou adresu email s výzvou k registraci na webu LanguageCert, kde si vytvoříte profil. Poté zadáte zkouškový kód (Exam Code) uvedený v emailu a vyberete termín zkoušky podle vašeho přání. První nabízený termín je k dispozici již 4 hodiny od registrace na webu. Rezervovaný termín můžete v dostatečném předstihu před zkouškou změnit. Zkušební kód (Exam code) lze uplatnit kdykoli během doby jeho platnosti, která je uvedena v informačním emailu.

Před zahájením zkoušky
24 hodin před termínem zkoušky dostanete emailovou připomínku spolu s odkazem ke stažení zkouškového softwaru ExamShield, který nainstalujete nejpozději hodinu před zahájením zkoušky do svého počítače a prověříte funkčnost svého vybavení. 10 minut před zahájením zkoušky se zalogujete, potvrdíte NDA (Non-Disclosure Agreement) a seznámíte se s pravidly zkoušky. Poté nasnímáte do kamery a uložíte do zkouškové aplikace svůj občanský průkaz a spojíte se s dohlížitelem zkoušky (Proctor). Dále postupujete podle jeho pokynů. Průběh zkoušky je nahráván z důvodu kontroly kvality.

Vyhodnocení zkoušky
Online zkouška je rovnocenná s ostatními formáty zkoušek (Paper-based Exams, Computer-based Exams). Oproti nim probíhá mnohem rychleji - první termín zkoušky si můžete zvolit již 4 hodiny od zadání zkouškového kódu (Exam Code). Výsledky a v případě úspěšného složení zkoušky udělený elektronický certifikát dostanete na svůj email do 3 pracovních dnů od zkoušky. Tištěný certifikát odesílá zkušební centrála jazykové škole do pěti pracovních dnů od odeslání výsledků. Tištěny certifikát si můžete vyzvednout osobně na recepci školy, nebo jej zašleme poštou jako doporučenou zásilku na adresu udanou na přihlášce.

Technické podmínky:

Pro Windows: LanguageCert Online Exams Candidate Guidelines_Windows.pdf
Pro macOS: LanguageCert Online Exams Candidate Guidelines_macOs.pdf

Instrukce k registraci kandidáta:

LanguageCert Candidate Registration Instructions

LanguageCert Online Exams – nejmodernější, nejbezpečnější a nejrychlejší zkoušky na světě! Koupit zkoušku   Zpět Sledujte nás na   

Copyright 2022 © Glossa. Všechna práva vyhrazena.